Om Rekarnekött

Var kommer namnet Rekarnekött ifrån?

Rekarne är en historisk bygd i Södermanland som ungefär motsvarar Eskilstuna Kommun.

De är två gamla landområden som geografiskt ligger öster och väster om Eskilstuna. Österrekarne som ligger i östra delen av Eskilstuna och gränsar mot Strängnäs Kommun och Västerrekarne som ligger väster om Eskilstuna och gränsar mot Kungsör och Arboga Kommun.

Våra gårdar ligger till största delen inom detta område men när vi vuxit och efterfrågan ökat har vi även gårdar i Strängnäs kommun som levererar djur till oss. Det viktigaste för oss är att uppfödningen sker enligt vår filosofi med egenproducerat foder, dikor med kalvar som föds upp samma gård, samt att det ska vara köttrasdjur.